Læs artikel fra Nota om forældrenetværk på Hillerødsholmskolen:

Forældrenetværk har styrket skole/hjem-samarbejdet