Optagelse på en ungdomsuddannelse

Elever, der er vurderet uddannelsesparate, vil ikke kunne benytte UU-vejlederen til individuel hjælp og samtaler, men UU vil dog stadig lave kollektiv vejledning i klasserne nogle få timer årligt.

Denne vejledning vil blandt andet indeholde generel information om uddannelsessystemet og have fokus på de elektroniske vejledningsportaler (ug.dk og genvej.nu), eVejledningen og optagelsesproceduren på www.optagelse.dk.

UU vil også stadig koordinere introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for elever i 8. klasse og lave forsikringsbreve i forbindelse med erhvervspraktik i 9. klasse.

9.- og 10. klasse

I forhold til uddannelsesparate elevers tilmeldinger til ungdomsuddannelserne/10.klasse/andet, vil det fremover være eleven og dennes forældre/værge, der har ansvaret for at udfærdige uddannelsesplanen og foretage tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Optagelseskrav for erhvervsuddannelserne

Med vedtagelse af erhvervsskolereformen, blev der indført karakterkrav til elever, der efter 9. og 10. klasse ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse. Dette betyder, at elever, der til foråret i 9. eller 10. klasse, søger optagelse på en erhvervsuddannelse (handelsskole, teknisk skole samt social- og sundhedsskole), skal have et karaktergennemsnit ved 9.- eller 10.klasseprøven på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik. 

 

Links til vigtige hjemmesider

Uddannelsesguiden

eVejledningen

Optagelse.dk