Parathedsvurdering til en ungdsomsuddannelse

Parathedsvurderingen er i 2014/2015 og fremefter fremrykket til 8. klasse, og skolen vil senest 1. december skulle lave en parathedsvurdering af samtlige elever på klassetrinnet. Som udgangspunkt vil det stadig være de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal vurderes i forhold til uddannelsesparathed. Det nye er, at i forhold til det faglige, så vil elever, der har et gennemsnit på under 4 i samtlige standpunktskarakterer, der bliver givet ved 1. karaktergivning i 8. klasse, pr. definition være ikke uddannelsesparate.

Herudover vil elever også blive vurderet ikke uddannelsesparate, hvis de sociale og personlige kompetencer vurderes ikke at være tilstrækkelige i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse efter grundskolen. Skolen orienterer forældre/værge om vurderingen. Når skolen har gennemført sin vurdering senest 1. december, så vil UU-vejlederen foretage den endelige vurdering senest 15. januar ud fra et helhedsskøn i forhold til den valgte ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse).

Skolen orienterer forældre/værge om vurderingen via MinUddannelse, hvor forældre og elever kan gå ind og se parathedsvurderingen.

Denne vurdering vil have betydning for, om man kan få individuel vejledning/gruppevejledning af UU-vejlederen. Individuel vejledning/gruppevejledning udelukkende til ikke-uddannelsesparate elever Det forventes, at der gennemsnitlig vil være ca. 20 % af eleverne på landets skoler, der bliver vurderet ikke-uddannelsesparate.

Når en elev er blevet vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, så vil skolen og UU udarbejde en plan, som forældrene efterfølgende orienteres om. Planen skal beskrive hvilken indsats, der skal sættes ind for, at eleven kan opnå at blive uddannelsesparat inden afslutningen af grundskolen. I planen er det UU’s primære opgave at have fokus på det uddannelsesafklarende. Dette kan bl.a. ske via individuelle samtaler eller gruppesamtaler, praktikker, besøg på uddannelser, brobygningsforløb, hjælp til tilmelding til uddannelser og hjælp til eventuelle støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelserne. Skolen vil arbejde med det faglige, sociale og personlige.

 

 

​Parat?