Overblik - UU-vejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU-vejledningen) omfatter en lang række aktiviteter og arrangementer for skolens elever, som I sidste ende skal gøre dem bedre i stand til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

UU-vejledningen for Hillerødsholmskolen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs & Hillerød - UUH.

Klik på billedet her til højre, og kom direkte til UUH's hjemmeside.

På hjemmesiden kan du finde informationer om, hvilke opgaver UUH løser for skolen, og der findes også forskellige oversigter over vigtige datoer mm.

Hillerødsholmskolens UU-vejleder hedder Jesper Bagger, og han er normalt på skolen mandage og tirsdage. 

Jesper gennemfører en række UU-aktiviteter med udskolingsklasserne, og klasserne bliver løbende orienteret. Aktiviteterne kredser alle om at få kortlagt mulighederne på uddannelses- og jobmarkedet samt at introducere eleverne til en række værktøjer til brug for uddannelses- og jobsøgning.