Praktikstuderende på Hillerødsholmskolen

Hillerødsholmskolen har i mange år fungeret som praktikskole for lærerstuderende. Vi ser det som en vigtigt opgave at bidrage til at lærerstuderende får så gode forudsætninger som muligt for at udfylde rollen som lærer. Vores fornemste opgave er at give lærerstuderende mulighed for at få prøvet deres læring fra professionshøjskolen af i praksis. 
 
Vi er rigtig glade for, at praktikken med reformen er blevet prioriteret højere - bl.a. gennem kompetencemålsprøven i praktik. Det mener vi afspejler vigtigheden af praktikken, for det er her man for alvor får oplevelsen af, hvad det vil sige at være lærer.
 
Det er vigtigt for os, at vi fokuserer på læring for alle: Elever, forældre, medarbejdere, ledelse og kommende lærere.
 
I uddannelsesplanen "Hillerødsholmskolen som uddannelsessted" kan du læse om målene for vores praktik og om de gensidige forventninger, vi har til hinanden i en praktik på Hillerødsholmskolen. Klik her for at finde uddannelsesplanen.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Henrik Stockfleth Olsen på 72 32 77 05 eller skrive en mail på [email protected]