Om LP-modellen

 
LP står for ”Læringsmiljø og pædagogisk analyse” og er et værktøj til udvikling af et godt læringsmiljø for alle eleverne på skolen
 
Hillerødsholmskolen blev LP-skole i skoleåret 2012/2013, og vi har allerede set gode resultater af arbejdet med LP-modellen. Meget kort fortalt betyder LP-modellen, at vi kigger på hele undervisningsmiljøet omkring eleverne i stedet for at udpege enkeltelever som syndere. Vi kender alle til, at vi opfører os forskelligt, alt efter hvilken sammenhæng, vi er i. Derfor er mange udfordringer med ro i timerne, konfliktløsning osv. et ærinde for alle i gruppen/klassen.
 
 
Systematik og forskning
 
LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen.
 
LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen.
 
LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.
 
Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:
·          relativt større fagligt udbytte for elever 
·          relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet
·          bedre faglige resultater
·          øget arbejdsglæde for professionerne
 
     

LP–modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge. University College Nordjylland står bag etableringen af modellen i Danmark. Hvis du ønsker at vide mere om LP-modellen, kan du læse om det her.