Hillerødsholmskolens Gadevang afdeling - Gadevang Skole
Gadevangsvej 121, 3400 Hillerød
 
Hillerødsholmskolens Gadevang afdeling - Gadevang Skole er en integreret del af Hillerødsholmskolen, og du kan vælge at lade dit barn begynde sit skoleliv her.
 
Gadevang Skole har fire årgange fra 0. til 3. klasse, hvorefter børnene fortsætter på Hillerødsholmskolen.
 
Hvorfor vælge Gadevang afdeling
Gadevang afdeling er et hyggeligt lille sted med i dag ca. 40 elever, som nyder godt af at være en integreret del af Hillerødsholmskolen. Omkring 1/3 af eleverne på skolen bor ikke i Gadevang by.
 
Børnene i Gadevang afdeling undervises sammen på tværs af årgange i flere af timerne, med en fælles start og efterfølgende niveaudeling. Vi har fokus på, hvordan det enkelte barn lærer bedst og arbejder med læringsstile. Børnene mødes ligeværdigt og får indsigt og ansvar – og en bred omgangskreds med både yngre og ældre kammerater.
 
Skolen bruger skoven til udeundervisning og én dag om ugen foregår undervisning på Hillerødsholmskolen i faglokaler til musik, billedkunst og idræt.
 
Med skolestart på Gadevang afdelingen får dit barn en blid start på skolelivet, samtidig med, at du er sikret samme høje kvalitet i undervisningen som på andre skoler i byen. Gadevang Skole samarbejder tæt med fritidshjemmet Gadevang Asyl.
 
Hvis du vælger skolestart på Gadevang for dit barn skal du huske at skrive på dit barns ansøgning, at I ønsker skolestart på Gadevang afdeling, og eventuelt også ansøge om plads i fritidshjemmet på Gadevang Asyl.
 
 
Hillerødposten besøgte Gadevang Skole i december 2014.
 
 
En lille skole der overlever i den store folkeskole
Gadevang Skole giver et anderledes folkeskoletilbud med kun 40 elever på tre årgange
 
 
AF METTE DOLMER THYGESEN
Hillerødposten 17. december 2014
En skole med blot 40 børn fordelt på 0.-3. klassetrin.
Det er, hvad man kan finde i Gadevang, hvor Gadevang Skole har overlevet den sparekniv, som mange kommuner i landet ellers lystigt svinger over små, lokale skoler.
Gadevang Skole fortsætter sin eksistens som en del af Hillerødsholmskolen - og har formået at gøre den lille størrelse til en stor fordel.
"Det er klart, at en lille skole er mere sårbar, men størrelsen giver samtidig en masse muligheder. Der er et andet sammenhold på skolen, og børnene har en stor forståelse for hinanden, fordi alle kender hinanden så godt. Forældregruppen er også tæt," fortæller skolebestyrelsemedlem og forælder Sara Franck, som bor i området og bevidst har valgt en skole i en "andedam" til sine to døtre, Olivia i 3. klasse og Mathilde i 0. klasse.

På Gadevang Skole får de ældre elever meget ud af at lære videre til de yngre.
Startede kun fem elever
I sommer startede 12 børn på skolen - et ganske højt antal. Til sammenligning startede blot fem børn på skolen året før. Skolens lille elevantal betyder også, at eleverne får undervisning på hold på tværs af alder alt efter deres niveau. Det er en undervisningsform, som stiller høje krav til lærerne.
"Jeg synes, det er den helt rigtige måde at gøre det på. For der er ingen, der bliver bedre af at arbejde med noget, der er for let - eller noget, der er for svært," siger klasselærer Louise Friis, som er den ene af skolens to lærere.
Samtidig er "sidemandsoplæring", hvor de store lærer videre til de små, også en del af hverdagen. Det giver fordele for begge parter, forklarer Louise Friis:
"Når eleverne kan lære noget fra sig, så er det fordi, de har forstået det. De får også rigtig meget ud af at formulere stoffet for andre".
Forælder Sara Franck oplever også store fordele ved, at eleverne sættes sammen på tværs af alder:
"Det giver en anderledes samhørighed, nærvær og respekt for hinanden. Eleverne rykker sammen," siger hun.
Elever på fire forskellige klassetrin arbejder sammen om projekterne.
Udedag
Som et anderledes initiativ på skolen har de også indført en ugentlig udedag. Her går ungerne godt pakket ind i regntøj, flyverdragter eller sommertøj ud i skov og natur og får undervisning der.
Her lærer de så for eksempel om bogstaver ved at finde ting, der starter med 'A' eller 'B', i naturen, eller de laver regnestykker med sten, grene eller blade, de finder.
"De får både noget socialt og noget fagligt ud af det - socialt fordi de så ikke lige sidder ved siden af den, de har siddet ved siden af den sidste måned. Samtidig får de frisk luft og bruger kroppen på en anden måde. Der kommer meget godt ud af at rykke op i det vante," siger Louise Friis, som har været lærer på skolen i 15 år med små afstikkere.
Sara Franck sætter som forælder også stor pris på udedagen. Familien flyttede til Gadevang for fem år siden - også for at komme tættere på naturen.
"Børnene får frisk luft i kinderne og får en anderledes oplevelse ved at være ude. Det giver variation i hverdagen, og de ser helt klart frem til det."
Sara Franck er en af de forældre, som nyder, at hendes børn kan gå på en lille skole. Her ses hun med døtrene Olivia og Mathilde.
Mindre dramatisk
Sara Franck fremhæver også det gode samarbejde med Gadevang Asyl, den selvejende naboinstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem - et samarbejde som giver en mindre dramatisk overgang mellem børnehave og skole for børnene.
Nogle af pædagogerne følger med som undervisere, når børnene hver onsdag får undervisning på Hillerødsholmskolen. Her er de fornødne faglokaler til for eksempel fysik og billedkunst, og børnene bliver gjort bekendt med den skole, de skal starte på fra 4. klasse.
"Det er vigtigt at være en del af en større skole, og der bliver gjort meget for at integrere børnene på Hillerødsholmskolen. At de lærer skolen at kende hver onsdag, gør skiftet mindre dramatisk," siger Sara Franck.
Forældrene arrangerer sammen cykelhold, hvor en voksen cykler med en gruppe børn fra Gadevang til Hillerødsholmskolen.
Fleksibilitet
En lille skole kan også lettere være fleksibel, når det gælder ringetider. Så på Gadevang Skole er der ingen klokke, der ringer, når en time begynder.
"Hvis børnene har frikvarter og er i gang med en god leg, så kan vi lige strække pausen lidt. Og omvendt hvis de er meget koncentrerede om undervisningen, så kan vi strække timen lidt. Det giver ro til fordybelse," siger Louise Friis.
Starten på skoledagen er også fleksibel. Skolen har nemlig valgt at lægge en halv times frivillig "lektiecafe" fra klokken 8-8.30 om morgenen - en lektiecafe som ellers på mange skoler ligger sidst på dagen. I den såkaldte "flextid" får eleverne opgaver efter deres niveau eller mulighed for at lave lektier.
"Forældrene har mulighed for at sidde med, og vi lærere har ro til at få snakket lidt med forældrene," forklarer Louise Friis.
Antallet af børn, der skal starte i skolen til sommer, ser ikke ud til at være så højt, som det var i år. Men cirka en fjerdedel af skolens elever bor ikke i Gadevang, og det tal håber skolen bliver til endnu flere.
 
 
Sigrid, Andrea, Sophie og Malthe synes det er sjovt at lave projekt sammen, selvom de alle går på forskellige klassetrin.
 
Lokal folkeskole med blot 40 elever: “Man kender alles navne”
Børnene på Gadevang Skole ser mange fordele i at være få
 
AF METTE DOLMER THYGESEN
Hillerødposten 17. december 2014
De store læser om havørnene på internettet, mens de små elever i gruppen tegner tegninger af havørne. Det hele skal sammensættes til en planche om det dyr, som børnene i fællesskab har valgt ud.
Sådan kan en formiddag med samlæring på tværs af aldersgrupper fungere, og denne torsdag på Gadevang Skole arbejder Daniel fra 2. klasse og Olivia i 3. klasse sammen med Mathilde i 0. klasse.
Alle leger mere sammen
Daniel er ikke i tvivl om, hvad han synes om, at skolen har blot 40 elever:
"Det er super lækkert, at der ikke er så mange børn, og at skolen ikke er så stor. Så kender man hinanden og kender alles navne, og alle leger mere sammen. Jeg har for eksempel mange gode venner, som går i 1. klasse".
"På store skoler kan man ikke finde rundt. Og her er ikke så meget støj og larm," siger Mathilde, mens Olivia mener, der er færre, der driller her.
Et andet sted har Sigrid fra 0. klasse, Andrea fra 1., Malthe fra 2. og Sophie fra 3. valgt at arbejde med klovnfisk. I ro og mag er de ældste elever ved at printe billeder ud fra internettet og læse op på fakta om fiskene. De yngste klipper ud og tegner.
"Det er en rigtig god skole. Vi er ikke så mange her, og her ikke så meget larm," siger Malthe, mens Sophie sætter pris på, at man kommer tættere på alle de andre elever.
"Nogle gange leger man med nogen, man ikke er venner med - og så bliver man venner med dem," lyder det fra Andrea.
Daniel fra 2. klasse arbejder sammen med Olivia fra 3. klasse og Mathilde fra 0. klasse.